गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

प्रस्तुतीकरणहरु

सि.नं शीर्षक
1 स्थलगत अनुगमन तथा मूल्याकन किन र कसरी -डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल डाउनलोड
2 मध्यमकालीन खर्च संरचनाको तयारी -डा. गिरिधारी शर्मा पौडेल डाउनलोड
3 गण्डकी प्रदेशमा दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनको अवस्था डाउनलोड
4 गण्डकी प्रदेशको समृद्धी र सहकारी आन्दोलन डाउनलोड
5 Changing Landscape of Science and Technology Education in Nepal Key Note Lecture on the २nd NRN Global Knowledge Convention "Intersection in Natural Science डाउनलोड
6 बिश्व बिद्यालय शिक्षामा सुधार किन र कसरी डाउनलोड
7 दिगो बिकास लक्ष्य कार्यान्वयनमा पत्रकारको भूमिका डाउनलोड
8 गण्डकी प्रदेशमा उद्योग ब्याबसायको स्थापना र संञ्चालन डाउनलोड
9 गण्डकी प्रदेशको समृद्धिमा दुई बर्षाका उपलब्धी समस्या र समधानका उपाय डाउनलोड
10 गण्डकी प्रदेशका योजना र निजिक्षेत्रलाई लगानीका अबसर डाउनलोड
11 गण्डकी प्रदेशमा लगानीका अवसरहरु (अंग्रेजीमा) डाउनलोड
12 जिल्लागत सुझाव संकलन कार्यक्रममा प्रस्तुत कार्यपत्र डाउनलोड
13 स्थानीय तह योजना पत्र २ डाउनलोड
14 स्थानीय तह योजना पत्र १ डाउनलोड