• प्रदेश समृद्धिका लागि पाँच मुख्य सहयोगीहरु एवम् सात मुख्य संवाहकहरु

  प्रदेश समृद्धिका लागि पाँच मुख्य सहयोगीहरु एवम् सात मुख्य संवाहकहरु

 • गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा मानव विकास सूचक

  गण्डकी प्रदेशको आर्थिक तथा मानव विकास सूचक

 • गण्डकी प्रदेशका विकास विन्दू एवम् केन्द्रहरु

  गण्डकी प्रदेशका विकास विन्दू एवम् केन्द्रहरु

 • गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँहरु

  गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँहरु

 • गण्डकी प्रदेशमा रहेका होमस्टेहरुको पालिकागत विवरण

  गण्डकी प्रदेशमा रहेका होमस्टेहरुको पालिकागत विवरण

 • गण्डकी प्रदेशले पहिचान गरेका मुख्य पर्यटकीय गन्तब्यहरुको विवरण

  गण्डकी प्रदेशले पहिचान गरेका मुख्य पर्यटकीय गन्तब्यहरुको विवरण

 • प्रदेश विकास परिषद्को प्रथम वैठक (मिति २०७६/१२/३ र ४ गते)

  प्रदेश विकास परिषद्को प्रथम वैठक (मिति २०७६/१२/३ र ४ गते)

 • प्रदेश विकास परिषद्को प्रथम बैठक समापन पश्चातको सामूहिक तस्विर (२०७६/१२/०४)

  प्रदेश विकास परिषद्को प्रथम बैठक समापन पश्चातको सामूहिक तस्विर (२०७६/१२/०४)

   Other Downloads

Title Download
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन...
View More
Title Download
कोरोना भाइरस (COVID-19)को जनजीबन र अर्थतन्त्रमा...
जर्नल
View More
Title Download
Sorry!! Data is not avialable.
View More
Title Download
Sorry!! Data is not avialable.
View More

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal

   Spokeperson

Anup Dhakal

Anup Dhakal

Section Officer (7th)
Email : anuplearning@outlook.com
फोन: 9851227124

   Information officer

Surya Bhujel

Surya Bhujel

Officer (Sixth)
Email: surya.bhujel89@gmail.com
Phone: 9856024375

Hon'able Prithivi Subba Gurung

Hon'able Prithivi Subba Gurung


Chairman of Policy and Planning Commission
Chief Minister of Gandaki Province
View Profile
 Dr. Giridhari Sharma Paudel

Dr. Giridhari Sharma Paudel


Vice Chairman
View Profile
Er. Dr. Bishnu Raj Baral

Er. Dr. Bishnu Raj Baral


Member
View Profile
Dr. Bhima Dhungana

Dr. Bhima Dhungana


Member
View Profile

   Publications