गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन

सि.नं शीर्षक
1 गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग वार्षिक प्रतिवेदन २०८० डाउनलोड
2 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८/७९ डाउनलोड