गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

मिति २०८० चैत्र १२ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजना आधार-पत्र सार्वजनीकरण

मिति २०८० चैत्र १२ गतेको निर्णयानुसार स्वीकृत दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजना आधार-पत्र सार्वजनीकरण

Download / View