गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र निराकरणका लागि सुझाव तथा सिफारीस प्रतिवेदन, २०८०

योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरूको पहिचान र  निराकरणका लागि सुझाव तथा सिफारीस प्रतिवेदन, २०८०