गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

प्रदेश विकास परिषद बैठकका तस्वीरहरु, त्चैब ३ र ४

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।