गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

श्रीकृष्णगण्डकी नदी क्षेत्र विकासको पू्र्व सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलको पहिलो बैठक मिति २०७८।०६।११

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।