गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

आ.व. २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूलाई हस्तान्तरण गर्दै

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।