गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

लुम्बिनी प्रदेशका माननीय मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद के.सीज्यू र लुम्बिनी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष वामदेव क्षेत्रीज्यूसँग प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशका माननीय उपाध्यक्ष र सदस्यज्यूहरु बीच छलफल

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।