गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

आ.व २०७८/०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू समक्ष पेश हुंदै २०७९/०६/३० गते

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।