गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूबाट गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा. कृष्णचन्द्र देवकोटाज्यूले शपथ ग्रहण गर्नुहुदै

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।