गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

नेपालको सोह्रौं पञ्‍चवर्षीय योजना र गण्डकी प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजना (2081/82-2085/86) को अवधारणा तर्जुमा सम्बन्धमा छलफल कार्यक्रम

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।