गण्डकी प्रदेश सरकार

गण्डकी प्रदेश नीति तथा याेजना आयाेग

पाेखरा, नेपाल

गण्डकी प्रदेशको दोस्रो पञ्‍चवर्षीय योजनाको अवधारणा तर्जुमा सम्बन्धमा प्रदेश मन्त्रालयहरुसँग छलफल कार्यक्रम

माफ गर्नुहोस् । विवरण उपलब्ध छैन ।