प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठी

Published On: 2018-12-06

सूचना

 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, गण्डकी प्रदेशको आयोजनामा मिति २०७५ मंसिर २६ र २७ गते होटल अतिथि, लेकसाइड, पोखरामा विहान ८ वजेदेखि संचालन हुने प्रदेश स्तरीय योजना तर्जुमा गोष्ठीमा आमिन्त्रत महानुभावज्यूहरु उपस्थित भई आफ्ना अमूल्य राय सुझाव र सल्लाहको प्रदान गरिदिनुहुन हार्दिक अनुरोध छ।

 

प्रदेश नीति तथा योजना आयोग

गण्डकी प्रदेश,पोखरा