पुरा नाम पद ईमेल फोन.नं
मोहन बहादुर थापा उप-सचिव 0
घनश्याम गौतम शाखा अधिकृत gautamghsym@gmail.com 9856006161
रबिन्द्र घिमिरे कम्प्युटर अधिकृत rabin0011@gmail.com 9846147674
शिव प्रसाद पौडेल नायब सुब्बा ppshiva16@gmail.com 9846280540
बुद्धिराज गुरुङ लेखापाल 9856045224
मनोज श्रेष्ठ सवारी चालक
सुनिल पौडेल सवारी चालक 9856044881
सुजिता थापा मगर कार्यालय सहयोगी 98464334379